O “pəncəli aslan”ın özünü, valideynlərini, məktəbini cəzalandırın – Dövləti mağara bilənlərə dərs olsun

Murdar hadisəni yaradan prosesə hələ müasir terminli ad da qoymuşuq. Bu adla vəhşiliyə, zorakılığa don geyindirmiş oluruq,   murdarlığı təmtəraqla təqdim edirik. Hər şeyi öz adıyla çağırmırıq deyə, çirkinliyi gözəllik, gözəlliyi çirkinlik bilirik.

Heyvanlığa "bulink" adı qoymaqla heyvanlığı adamlıq səviyyəsinə qaldırmış oluruq. Məktəbli qızların sinif yoldaşları olan başqa qıza qarşı dəhşət saçan zorakılığı bulink-mulink-qulink deyil, məhz tərbiyəsizlikdir. Tərbiyəsizliyin tərifi var, zorakılıq, vəhşilik, heyvanlıq və bu kimi davranışlar tərbiyəsizliyin bəhrəsidir. Tərbiyəsə öncə gendən gəlir, sonra ailə tərbiyəsindən, məktəb tədrisindən, mühit təsirindən.

Dünən yayılan o murdar kontentli videodakı "pəncəli aslan", xəstə Əhmədin qız variantıdır. Məktəbli yoldaşına tərbiyəsizliyin ən rəzil səviyyəsində vəhşilik edən qız uşağı elə Əhməd kimi ailəsinə - atasına, anasına, bacısına, qardaşına, birinci dərəcəli bütün qohumlarına qarşı qətliam törətmiş oldu. Əgər o "əhmədə"nin valideynləri mənimlə razı deyillərsə, çıxıb bütün ölkədən, qızlarının hoqqasının psixoloji təsirinə düşən hər kəsdən, videonu yayanlardan, videoya baxanlardan, videoya baxmaqdan imtina edənlərdən, cəmiyyətdən, dövlətdən üzr istəsinlər. Yox, zorakılığa məruz qalan o məsum qızdan üzr istəmək lazım deyil. Sizin və o vəhşi əməlli qızınızın məsum məktəbli qızla hər hansı formada ünsiyyəti əbədi qadağan olunmağa məhkumdur. Siz zorakılığa məruz qoyduğunuz qıza vurduğunuz hər mənada son dərəcə ağır zərbələrə görə cinayət məsuliyyəti daşıyırsınız. Sizinlə polis, məhkəmə, ictimai qınaq danışsın, siz o məsum qızla kəlmə kəsəcək hüquqa, haqqa malik deyilsiniz, o vaxta qədər ki, "pəncəli aslan"ınız cəzalanmayıb, siz – valideynləri və cəmiyyətin töhmətini almayıb.

Bəli cənab dövlət, vəhşiliyə məruz qalan qız mənim qızımdır. Bəli həşəmətli ictimaiyyət, zorakılıq törədən də mənim qızımdır. Onlar iki bacıdır. Yox, mən mala çəkən valideynlərdən deyiləm. Məktəbli yaşında tükürpədən vəhşiliyə imza atmış qızımın cəzalandırılmasını tələb edirəm. Belə övladı cəmiyyətə layiqli övlad kimi sırıya bilmərəm. Övladımız bizim deyil, vətənindir, dövlətindir.  Bizim igidlərimiz təkcə Qarabağ uğrunda şəhid olmayıblar, yalnız torpaq uğrunda vuruşmayıblar, onlar bu elin, obanın, min illərin yadigarı olan dövlətin, hər bir evin, ailənin uğrunda canlarından keçiblər. Şəhid valideynləri vətənin sağlamlığı üçün canlarını qurban verən övladları ilə ona görə fəxr edirlər ki,  yararlı vətəndaş böyüdüblər, gərəkli insan yetişdiriblər. Övladım bu qanunauyğunluğa, mələk məntiqli bu düzənə xələl gətirəcəksə, cəzası ağır olacaq və mən valideyn kimi  vicdanımın ləkəli qalmaması naminə bu cəzanı bütün varlığımla qəbul edəcəm.

Murdar hadisəni göstərən videonu çəkənlər də eyni cəzanı alsın. Yayanlara deyiləcək söz yoxdur. Onların cəzasını vicdanları versin.

Bir daha anlayaq: sənin, mənim övladım, ailəm deyilən anlam yoxdur. Bir ailə var - dövlət, bir övlad var - azərbaycanlı. Bu dövlətin, bu övladın xətrinə zərrə qədər kim dəydisə, onu bağışlamaq böyük günahdır.

Cənab polis, cənab məhkəmə, cənab ictimaiyyət. Elə cəza üsulu seçin ki, bütün ölkəyə nümunə olsun, azğın davranış tərzinin   genişlənməsi cəmiyyəti mağaraya çevirməkdədir. Bizi pərçimləndiyimiz mağara taleyindən qurtarın.

Ceyhun Musaoğlu